دید گاه حضرت امام خمینی ( رض ) در باره انتخاب کاندیدای اصلح :

اشخاصی که انتخاب می‌کنید،‌ سوابق‌شان را مطالعه کنید... در زمان سابق چه جوربودند

در زمان انقلاب چه جور بودند، از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند و سوابقخانوادگی‌شان چه هست، عقایدشان چه هست و مقدار معلوماتشان چه هست

 

افرادی را انتخاب کنید که متعهد به اسلام شرقی و غربی‌ نباشند، بر صراط مستقیمانسانیت و اسلامیت باشند.»

 

کسانی را که انتخاب می‌کنید، ‌باید مسایل را تشخیص دهند، نه از افرادی باشند کهاگر روس‌ یا امریکا یا قدرت دیگری تشری زد، بترسند؛ باید بایستند و مقابله کنند

 

مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رای دهند که... طعم تلخ فقر را چشیدهباشند و در قول و عمل مدافع اسلام پا برهنگان زمین... و مدافع اسلام ناب محمدی (ص)باشند

 

 

باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقررات شما را بر طبق خواسته‌هایخدای متعال پیاده کنند.»

 

سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانوناساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشورمقدم ندارند

 

انتخاب اصلح برای مسلمین، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشتهباشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانیباشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشورباشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید،کاری اسلامی می‌کنید و این محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسلاماست یا برای صلاح خودتان..../

خدایا چنان کن سر انجام کار  ، تو خشنود باشی   و  ما رستگار

/ 1 نظر / 37 بازدید
م از بیرم

میشه لینک منبعتون رو هم بزارین؟