تـــــــــــــــــــا خـــدا بـنده نــواز است ...... :

تـــا خــــــــــدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز میکشم ناز یکی تــا بـه همه ناز کنم....

 

بارالها، براستی ستایش بی حد مخصوص توست وبندگی حضرتت بهترین نعمت.

چقدروچگونه بـــاید بنویسم وزندگی نمایم تا لایق شکرگذاری بی کران

  نعمتهای تـــــــــــو شــــــوم.

نمیدانم تا به کی حسرت لحظاتی را بی عشق تو سپری میشوند را باید خورد.

 

بارالها، چگونه شکر نعمات تورا بجای آورم، درحالی که حتی

 

ازشمارش آنها نیز ناتوانم؟

 

بارالها، چگونه وبا چه رویی به درگاهت طلب حاجات نمایم،

 

در حالی که سرشار ازگناهم و کثرت معاصی امانم نمیدهد؟

 

بارالها، چگونه بدرگاهت عرض توبه نمایم وقتی که ناسپاسی

 

وجودم فراگرفته است؟

بارالها، چگونه...چگونه...؟

 

ای خــــــــدای مـــــــــــــــن،

 

ای که تمامی وجودم از وجود پاک وسبحان توست؛

 

ای که تمامی اموراتم بدست توست؛

ای که هر چه دارم وندارم ز آن توست؛

 

تورا به عظمت وبزرگیت، به جلال وجبروتت، به عزت قرآن کریمت،

 

 به آبروی چهارده معصومت وبه حرمت و مقام مادر قسم میدهم,

از سر تقصیرات این بنده ی گناهکارت درگذری وگناهانم ببخشی و

 همچون گذشته دوستم بداری ولیاقت بندگیت را عطا نمایی.

ای تمام هستی من، من که را جز تو دارم که ....

نامیدم مگردان؛

 

 ای امید ناامیدان

 

ای مهربان مهربانان.

 

هرگز از مهربانی و رحمتت نامید نمیشوم

 

 چون میدانم دوستم داری...

 

التماس دعـــا : م / حسینی

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
شاهرخ

نیاز سریع به تبادل لینک دارم.زندگی مالی بنده که یک دختر کوچک هم دارم وابستگی بسیار زیادی به همین تبادل لینک ها دراد.سایت پرشین بلاگ بنده را ورشکست کرده و سریعا باید اقدام به خودیابی نمایم.اگر تمایل به تبادل لینک داشتید این آدرس را با نام فروشگاه اینترنتی آناهیتا لینک نمایید: www.shaherik.blogfa.com