بر سر سفره کریمانه الهی در ماه رمضان....... :

 

 خدایای مهربانم :
بر خوان سفره ات هیچ کسی را در این ماه خوب
خودت بی بهره نکن...... :

        

بـــار خـــدایـــــــــــا 

وسوسه های نفس نگذاشت

جانم در نهر رجب تطهیر شود

از در آویختگان درخت طوبای شعبان هم که نبودم

ترحم فرما و در دریای رحمت رمضانت مستقرم نما

خــدایــــــــــا

رمضان ماه مهمانی توست 

سفره ات هر روزِ سال پهن بوده 

ولی این روزها ، پذیرایی ها ویژه است

از خوان گسترده ات چشم و دلی سیر میخواهم

شکم سیر را هر روز قبل از رمضان مرحمت نموده ای

  

قلب التماس دعا....قلب


/ 2 نظر / 42 بازدید

سلام همشهریان وب معماری وشهرسازی مدرن -بیرم به روز شده با معرفی 10 دانشگاه شاخص وبرترجهان

منصوریان

با سلام وب معماری وشهرسازی مدرن - بیرم آپه با معرفی 10دانشگاه شاخص و برتر جهان