اعیاد فرخنده شعبانیه . میلاد گل های باغ نبوت و امامت مبارکباد :

اعیاد فـــرخنـــــده گل های باغ نبوت و امامت مبارکباد..... :

اعیــــــاد فرخنده شعبانیه مبارک :
ســــــه نور آمد به عالم پر ز احساس
معطــر هر ســـــــه از عطـــر گل یــــــــاس
ســــــــــــه نــــــــــــــور تــــابـنــــاک آسمــانـــی
حسین بـــن علی ( ع ) ،امام سجــــــــاد ( ع ) و

 قمر بنـــی هـــــــــاشم حـضـــــرت عـبــــــــــاس ( س )

 

شعبـــان بهانه ای است بـــــــــــرای دوستــــی بــــــــــــا خـــــــــدا ، لحظه هــــــــایـــتــــــان سرشــــــــــار از ایــــــن

دوستـــــی بــــــاد. ....... م / حسینی

/ 0 نظر / 39 بازدید