سرانجام انتخاب نهم در لارستان :

شمارش آرا در حوزه های انتخابی لارستان، خنج، و گراش به پایان رسید و جمشید جعفر پور توانست به عنوان نماینده ی مردم مناظق مذکور به مجلس راه یابد. لیست آرای مأخوذه بدین شرح است:

 

جمشید جعفر پور: ۵۵۸۶۵ رأی

سید شکرالله زندوی: ۳۹۷۵۹ رأی

ابوالحسن فردوسی: ۱۳۰۱۱ رأی

ابراهیم فرج پور: ۸۸۷۸ رأی

غضنفر باقدم: ۶۵۶۱ رأی

حشمت اله زارعی: ۵۶۳۷ رأی

حسین حسن زاده:  ۲۶۲۹ رأی

/ 0 نظر / 31 بازدید