اتکاء به توانمندی های همه گستره بخش بیرم ؛ نوید بخش توسعه و ارتقا :

عبرتی که هیچ وقت برای ما درس نمی شود

عبرتی که هیچ وقت برای ما درس نمی شود :

 اتکا به پتانسیل عظیم و توانمندی های منطقه می تواند نوید بخش

شکوفایی، وحدت و یک پارچگی و ارتـقــــاء بـیـــرم عــزیــز؛

دارالاولـیــــــاء جـنــــــــــــوب فــــــــــــارس  گــــــردد ؛

با نگاهی گذرا به ریشه های رکود و عدم ارتقاء لارستان

بزرگ بوضوح متوجه خواهیم شد که متأسفانه یکی از

عمده ترین علت این امر؛ تنگ نظری و عدم توجه جدی

به مناطق تحت پوشش ، بخشی از مدیران لارستان بزرگ

بوده است. و بخصوص در سالهای اخیر می توان

علت عمـــــــده ی این عدم ارتقاء را به وضوح مشاهده کرد

و علی رغم اینکه؛ هم عرض با این قهقرا رفتن، ارتقاء

مناطقی دیگر را شاهدیم که خود روزی جزئی از

پیکره ی لارستان کهن بوده اند که البته با همت و انسجام

 خود ، محقق شده است ، اگرچه ما از ارتقاء و آبادانی

نقطه نقطه ی لارستان و هر قطعه ای از ایران عزیز مسرور

و خرسندیم… ولی چرا نباید امروز لارستان با قدمتی به بلندای

همت مردمانش تبدیل به قطب مستقل سیاسی ( استان )

و پر رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود؟!

لذا بیرم و مسئولین خدوم و همه ی دلسوزان و صاحب نظران

و بزرگان به این امر مـهـــــم می بایست توجه جدی داشته

باشند که؛ رونق و آبــادانـــی مجموعه ی گستره بخش

که متاسفانه در سالهای نه چندان دور بعلل مختلف که قصد

بیان علل را در این مجال ندارم، از پیکره بیــرم بــزرگ

جــــدا شده اند ؛ می تواند رونق سروری وحدت

و یک پارچگی و ارتـقـــاء را در پـــی داشته باشد.....

* بدیهی است که وسعت نظر و توجه جدی به ارتقاء روستاهای تـابعه؛ توزیع عادلانه و متوازن منابع مادی و معنوی؛  توجه جدی به نیاز های توابع و تلاش جهت رفع نیازمند های انان ؛ همزمان با تــوجه جدی به ایجاد زیر ساخت ها در مرکز بخش حمایت از توسعه و ایجاد زیر ساخت ها ی لازم و ضروری . حتی استقرار بخشی از ادارات خدمات رسان ، فرهنگی . اموزشی ؛  عمومی و...... ضمن حفظ وحدت و همدلی و البته همراهی صمیمانه ، مردمان خون گرم و متدین و ولایی منطقه ،

مقدمه ارتقــــــاء بیرم عزیز و نــوید بخش بیرمی آباد، مستقل

و پـــویـــــا ؛ در ضل عنایات امامزاده واجب التعظیم حضرت

شاه زنــــدو ( ع ) را در پیش خـــــواهد داشت.....

دست بوس همه دلسوزان و عزیزان جمعی

دا ر الاولیاء بیرم عزیز .....       م / حسینی

/ 0 نظر / 41 بازدید