اعـیـــاد نـــورانـــــــــی شعبانیه بر شمــــــا خوبان مبارک......:

 

دیده دل بازکن تا بنگری دیدار عشق

ای که هستی طالب دیدار با انوارعشق

عقل هم حیران بود پیوسته اندر کار عشق

با وجود آن که هر مشکل شود آسان زعقل

مست شو ای هوشیار از ساغر سرشار عشق

ازمی غم خواهی ارسازی تهی مینای دل

تا نماند بر تو پنهان سری از اسرارعشق

ساغری از باده خمخانه ی وحدت بنوش

از وجود فایض الجودش پدید آثار عشق

لب گشا چون " اختر طوسی" به مدح آنکه بود

آنکه بودی نوگلی از گلبن گلزار عشق

حضرت عباس شِبـل شیر حق شاه نجف        

راند در میدان سمند چابک رهوار عشق

آنکه چون در روز عاشورا پی رزم خسان

آن هژبر پیل انداز نهنگ او بارعشق

نعره می زد از جگر چون شیر ، هنگام شکار   

جانب آن شهسوار جنگی مضمار عشق

ناگهان لشکر هجوم آور شدند از چارسو

شد جدا از تن دو دست آن سپهسالار عشق

از جفای نوفل وظلم حکیم بن طفیل    

پیکرآن جنگجوی وادی خونخوار عشق

برزمین افتاد چون از پشت زین درخون طپید

کرد سیرابش حق از سرچشمه انهار عشق

داد آن سقای شاه کربلا چون تشنه جان

نام او مسطور آمد بر سر طومارعشق

در ره عشق برادر کرد چون جان را نثار


/ 1 نظر / 44 بازدید
h

سلام وب خوبی دارید لطفا از فرهنگ نیز دیدن کنید culture.roomfa.com نظر فراموش نشه.