لیست کاندیدا های دوره نهم مجلس از حوزه انتخابیه لارستان ، خنج و گراش نهایی شد

لسیت نهایی حوزه انتخابیه : لارستان ، خنج و گـــــــراش

 
لسیت نهایی حوزه انتخابیه لارستان ، خنج و گراش

 
پس از ماه ها جدال و بحث در نهایت لیست کاندیداهای حوزه انتخابیه لارستان ، خنج و گراش به ترتیب زیر به پایان رسید
بالاخره بعد از مدتها انتظار و داغ شدن بازار شایعات سید شکراله زندوی تنها داوطلب معترضی است که توانست صلاحیت خود را از شورای نگهبان احراز نماید.

بدین ترتیب ماجرای علی اصغر حسنی و سید منصور کشفی و بهزاد مریدی و سید حسن زندوی و سید محسن آیت الهی به پایان رسید و پس از ماه ها جدال و بحث در نهایت لیست کاندیداهای حوزه انتخابیه لارستان ، خنج و گراش به ترتیب زیر به پایان رسید .

شهر لار : یوسف محبی ، محمد حسین نخبه ، جمشید جعفرپور ، حسین علیشیری

بخش مرکزی و دهستان دهکویه : عبدالحسین برقی

شهرستان خنج : حشمت اله زارعی

شهرستان گراش : ابوالحسن فردوسی

بخش صحرای باغ : غضفر باقدم ، ابراهیم فرج پور

بخش بیرم : سید شکراله زندوی
منبع : صحبت نو
/ 1 نظر / 26 بازدید
هادی زارع

سید حسن زندوی تایید شد .