سالروز دفاع مردان مرد و یاوران امام و سربازان جان بر کف اسلام گرامی باد :

کــوچـــه خــیــابـــان هـــای شـهـــرمـــان را بـــه نــامــشــان
کــردیـــم تـــا هـــر گـــاه بـــه خــــــــانــه مــیــرویــــــــــم

یـــادمــــــــــــــــــــــان بـــاشـــد از گـــذرگـــاه کـــدام
جــــــــــــــــــــــــوانــمــرد گـــذشــتیـــم....

تــا بـــه آرامــــش خـــانــــه رســـیــد ـیـــــم...!!!

یادشـــــان همیشــــه جــــــاودان بــــــاد....

 
 
یادتان همیشه جاوید و پر فروغ
و راهتــــــــــــــــان پـــــــــــر 
رهــــــــــــــــــــرو باد.....
/ 1 نظر / 37 بازدید
یونس

سلام : یعنی میشه که ما هم آرزوی شهادت رو به گور نبریم . وبا شهادت از این دنیا بریم .