میلاد سراسر نــورا نــــی رسول رحمت ( ص ) و امام صادق ( ع ) مبارکباد :

میلاد رسول رحمت ( ص ) و امام صادق ( ع ) مبارکباد..... :

 
حق چــــو دید آن نور مطلق در حضور
آفرید از نـــــــــور او صـــــــد بحر نـور
آفرینش را جـــــــز او مقصــود نیـست
پاک دامن تـــــــر ز او مـــوجود نیست....
میلاد نبی اکرم رسول خوبی ها  (ص) و امام صادق(ع) گرامی باد.....

/ 2 نظر / 32 بازدید