انتخاب نهم - لارستان چهار راه انتخابات :

لارستان، چهار راه انتخابات :

آخرین اخبار در مورد کاندیداهای احتمالی مجلس در لارستان بزرگ (9)

لارستان کهن > -  با دقت در چهره های احتمالی انتخابات، خط و ربط آنها و گروه های فشاری که بر آنها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم می گذارند می توان به تحلیل های جالبی رسید. - 

با کمی دقت می توان چهار دسته یا چهار نوع نگاه را به انتخابات آتی مجلس در حوزه انتخابیه لارستان بزرگ (لارستان، خنج و گراش)  تشخیص داد:

 دسته اول را کسانی تشکیل می دهند که ساکن مناطقی اند که در گذشته های نه چندان دور جزو بخشهای لارستان بودند؛ این جریان از طریق تاثیرگذاری بر مناطقی از لارستان که همجوار با آنهاست سعی بر حضور مؤثر در صحنه انتخابات آینده در لارستان بزرگ دارد. در حال حاضر حداقل در دو منطقه همجوار با «جهرم» و «لامرد» شاهد برخی تحرکات از سوی این جریان خارج از لارستان هستیم. البته در نگاه نخست و طبق شواهدی که تاکنون رصد شده، حضور کاندیداهایی از سوی این مراکز در انتخابات آینده بعید به نظر می رسد و درصورت وقوع این امر باید آن را حاصل عدم تحلیل صحیح بدانیم اما با دقت در پراکندگی آراء در دوره قبل و جمع آوری قابل توجه آراء توسط کاندیدایی که تنها 15روز پیش از نام نویسی قصد خود را برای حضور در انتخابات مطرح کرد به این تحلیل می رسیم که مناطق همجوار با لارستان با برنامه ای مشخص، عوامل خود را وارد عرصه انتخابات در این حوزه انتخابیه می کنند. آنچه درباره دسته اول مسلم است اینکه به شدت به «کثرت» کاندیداهای لارستانی امیدوارند و چند صدایی در این شهرستان را برگی برنده برای خود می دانند...!!!

دسته دوم را در واقع کاندیداهایی تشکیل می دهند که با حربه «لار ستیزی» وارد این عرصه خواهند شد. هرچند این عده با این عنوان از مرام خود نام نمی برند اما با تبلیغ پیوسته علیه مسئولان سابق و فعلی لارستان و حتی مردم مرکز شهرستان، آنها را فی المثل به ناسیونالیست و حتی فاشیست بودن متهم می کنند و با کمرنگ جلوه دادن خدمات نمایندگان ادوار گذشته مجلس، قصد موجه جلوه دادن کارهای خود را دارند. این عده رسیدن به اهداف خود را با متلاشی کردن لارستان برابر می دانند و به هر شکل و شعاری که بتوانند و از طریق مخالفت با طرح های مختلف در روند توسعه منطقه، اخلال ایجاد می کنند! درباره این گروه باید گفت که به دلیل عملکرد بعضا ناشیانه و وعده های عمل نشده، درصد زیادی از آرای دور قبل خود را از دست داده اند و روز به روز با ریزش این آراء مواجه هستند. پرپیداست که این گروه نیز همچون دسته اول به تکثر کاندیداهای مرکز شهرستان بسیار خوش بینند و حتی شنیده ایم برای تحقق این امر (یعنی زیاد شدن تعداد کاندیداهای مرکز شهرستان) با یک مهره احتمالی نیز رایزنی هایی کرده اند...!

دسته سوم کسانی هستند که ورود به مجلس شورای اسلامی، فی نفسه برایشان «اصالت» دارد و از هر راه و ابزاری برای رسیدن به ساختمان بهارستان استفاده می کنند! اصلی ترین تاکتیک آنها نیز وعده دادن به بخش های مختلف لارستان در همه زمینه ها از جمله ارتقای به شهرستان است! البته این گروه را نمی توان طرفدار تز «متلاشی کردن لارستان» دانست اما در عمل نشان داده اند که ارتقای نهایی لارستان به «استان» برایشان اولویت ندارد و می توانند در پشت پرده، توافق های زیادی با متنفذین مناطق انجام دهند. این عده در واقع همان هایی هستند که حتی با حضور مردم در بهمن ماه 88 هم مخالف بودند و آن را پرهزینه و بی هدف عنوان می کردند !

دسته چهارم طرفداران تز «استان شدن لارستان» هستند؛ این عده هم با ارتقای بخش های لارستان موافق هستند اما آن را به موازات ارتقای مرکز شهرستان مدنظر دارند و تاکنون نیز این مشی را بطور شفافی مطرح کرده اند. شعار و استراتژی اصلی این عده نیز «تقدم رشد بر توسعه» است ضمن اینکه از تقویت زیرساخت های لازم برای استان شدن نیز غافل نیستند. از دیگر وجوه تمایز گروه چهارم با گروه های قبل نیز حضور پر رنگ و تاثیرگذار آنها در بدنه اجتماع، هم داستانی با مطالبات و اعتراضات عمومی مردم شهرستان و از همه مهمتر تلاش برای رسیدن به اجماع و توافق روی یک گزینه و کاندیدا در مرکز شهرستان است.../

به نقل از هفته نامه وزین صحبت نو

به امید آبادانی و توسعه و سرافرازی لارستان کهن   و عزت و سربلندی مردمان خوب و صمیمی این منطقه اصیل و همیشه سرافراز.... 

/ 3 نظر / 35 بازدید
بیرم

این ابادانیهابخوره توسرهمه لاریهابرید

استان من لارستان

سلام دوست عزیزم؛ از نوشته هایتان پیداست با فکر باز می نویسید، برای شما همکار عزیزم ارزوی موفقیت می کنم!

استان من لارستان

سلام دوست عزیزم؛ از نوشته هایتان پیداست با فکر باز می نویسید، برای شما همکار عزیزم ارزوی موفقیت می کنم!